dinsdag 4 maart 2014

Fietsers vergeten

Met de kop ‘Over veel zaken is niet nagedacht’ begint het artikel tegen het instellen van eenrichtingsverkeer op een aantal hoofdwegen in het Leusder- en Vermeer-kwartier. Stedenbouwkundige Tom de Wit heeft helaas zelf ook niet goed nagedacht. Hij is een belangrijke groep verkeersdeelnemers vergeten: de fietser en voetganger. Deze hebben wel profijt van het instellen van eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerde verkeer.
Veel hoofdwegen in het Leusder- en Vermeer-kwartier zijn te smal voor het huidige verkeersaanbod: parkeren aan een of twee zijden van de weg, fietsers en auto’s in twee richtingen. Veel fietsers ervaren deze wegen als onveilig. Het instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer kan de veiligheid voor fietser en voetganger fors verbeteren. En er zijn veel fietsers, in Amersfoort wordt 50% van alle verplaatsingen korter dan 5 km per fiets afgelegd.
Tom de Wit denkt alleen maar aan verplaatsingen per auto, naar school met de auto, naar de winkel met de auto en naar de kerk met de auto. Binnen de wijk is de fiets een prima alternatief voor veel van dit soort autoritten. De fiets is binnen de wijk sneller, geeft geen parkeer problemen en houdt de wijk leefbaarder.
Over het straat aanzicht met een aantal borden meer kunnen de meningen verschillen. Als we echt terug willen naar het karakter van de dertiger jaren wijk, dan moeten we het aantal auto’s in de straat terugbrengen.
Over een fiets onderdeel heeft Tom de Wit wel nagedacht, het twee richtingen fietsverkeer op de rotonde. Dit heeft echter niets te maken met het instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Twee richtingen fietsverkeer op een rotonde heeft ook niet de voorkeur van de Fietsersbond, maar is een gevolg van de aanleg van twee-richting fietspaden, die meestal worden aangelegd om geld te besparen. De rotonde een-richting maken voor de fietser zal weinig effect hebben, veel fietsers pakken de kortste weg.
Stedenbouwkundige De Wit laat een sterk staaltje jaren 80 auto-denken zien. Voor het gemak vergeet hij het langzaam verkeer, de fietser en voetganger. Door het instellen van eenrichtingsverkeer voor auto’s verbetert de verkeersveiligheid voor deze groep.
Met de lokale verkiezingen voor de deur wordt dit een interessante test voor de politiek. Volgt de politiek de automobilist die voor een kort ritje door de wijk moet gaan omrijden, of neemt de politiek het op voor de voetgangers en fietsers, in andere woorden: autolobby of duurzaamheid?


Fietsersbond Amersfoort.

maandag 17 februari 2014

Beoordeling van de verkiezingsprogramma’s v/d Amersfoortse politieke partijen door de regionale Fietsersbond

De verkiezingsprogramma’s
De fietsersbond heeft de aandacht voor de fiets in de verkiezingsprogramma’s bekeken,. Geen enkele partij is tegen fietsen of tegen welke verkeersoort dan ook. Het wordt “politiek” bij het stellen van prioriteiten en het beschikbaar stellen van financiële budgetten. Bijvoorbeeld voor het uitwerken en realiseren van enkele nieuwe snelfietsroutes in het VVP. We hebben de programma’s vanuit drie invalshoeken bekeken. De eerste invalshoek is puur kwantitatief. Het aantal maal dat het woord “fiets”genoemd wordt is een eerste indicatie voor de aandacht voor de fietsmobiliteit. Daarnaast worden de door de partijen genoemde “fiets” onderwerpen in de onderstaande matrix benoemd. Afgesloten wordt met een korte beoordeling van de programma’s, waarbij vooral gekeken wordt naar prioritering en het beschikbaar stellen van een budget.

Politieke Partij
Aantal malen fiets vermelding
Bijzonderheden
Groenlinks
37 (waarvan 6 zijn herhaald bij de  actie punten)
Meer middelen voor fietsinfrastructuur en fietsenstallingen.
• Optimale oplossingen voor de fiets staan voorop bij nieuwbouw, vernieuwing en onderhoud van
infrastructuur.
• Fietsvriendelijke herinrichting van de Leusderweg en de Arnhemseweg.
• Fietssnelwegen op strategische routes en meer wegen
waar de auto te gast is.
VVD
7
Fietsparkeren in binnenstad,
P+R  en station;
fietsverbindingen en plaatsen
van laadpalen
Middelen voor handhaving fietsparkeren
D66
6
Meer fietspaden; parken en
pleinen nodigen uit tot fietsen; fietsverbindingen worden uitgebreid en verbeterd; goede fietsstallingen in de stad en duidelijke en veilige  fietsroutes naar de scholen
PvdA
5
Veilige fietsroutes; voldoende fietsstallingen (fietsparkeren)Prioriteit aan fietsers, scheiding
van snel en langzaamverkeer
Christen Unie
4
Meer fietspaden; 
oplaadpunten voor e-bikes en veilige fietsroutes naar scholen
Amersfoort  2014
4
Strooien van fietsroutes; fietsverkeerslichten met regen sensor
CDA
2
Strooien en sneeuw schuiven op fietspaden
Gratis parkeren van fiets in centrum en station.
BPA
1
Meer en gratis fietsparkeren bij stations en winkelcentra
OPA
geen

BGA
geen

SPA
geen

SP
geen
Toelichting
Door een beperkt aantal politieke partijen zijn slechts enkele”fiets” onderwerpen terloops genoemd. Is hierbij sprake van een echte keuze voor de mobiliteitverschuiving richting fietser??. Het antwoord is nee. (met een uitzondering voor Groen Links en D’66) Alleen het belang van de bekende sprekende items als (gratis)stallings plaatsen, goede fietsverbindingen worden genoemd. In een betreffend onderwerp is de fiets een item welk wel genoemd moet worden. Het is geen visie, er worden geen randvoorwaarden genoemd, geen prioriteiten aangegeven. Een veranderde gedachte over mobiliteit moet juist de essentie zijn om te werken aan luchtvervuiling, geluidsoverlast, gezondheid etc. Er zijn immers ijzersterke argumenten om de fiets een belangrijke plaats te geven in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen: - Fietsen is op de korte afstanden de snelste manier om je te verplaatsen. Er valt dus nog veel te winnen door korte autoritten te vervangen door fietsritten. Succesvolle fietssteden bewijzen dat dit kan. - Fietsen is milieuvriendelijk. De fiets is het enige voertuig dat geen schadelijke stoffen uitstoot. Fietsen houdt de lucht schoon en vermindert geluidoverlast. Bovendien kan de fiets een belangrijke rol spelen in het verminderen van de C02-uitstoot. - Fietsen is gezond en gaat bewegingarmoede en vetzucht tegen. Mensen die naar hun werk of school fietsen werken meteen aan hun gezondheid. - Door de fiets kunnen ouderen en nieuwkomers (blijven) participeren in de samenleving. - Fietsen is leuk en ontspannend en een goedkope en populaire manier om te recreëren. Ook in het onlangs aangenomen VVP zijn juist bovengenoemde argumenten aanleiding de fietser een prominente plaats te geven. Juist nu was er het moment om met als uitgangspunt o.a. het onlangs door de gemeenteraad aangenomen VVP, de hierin prominente rol van de fietser, te concretiseren.

 Ervaringen afgelopen periode
Ook 4 jaar geleden zijn de verkiezingsprogramma’s gescoord. Ook daarbij waren aandachtspunten vermeld. Daar houdt het dan ook op. Wel kunnen we de politieke partijen afgelopen periode beoordelen op hun opstelling van beslissingen waarbij de fiets een belangrijke rol speelde. Hiervoor hebben we drie projecten gekozen te weten de opstelling van het Verkeers en Vervoersplan 2028 (VVP), het nieuwe plan Knooppunt Hoevelaken inclusief Energieweg en de planvorming Westelijke Ontsluiting. Meestal volgden de partijen de voorstellen van het College. D’66 springt er in positieve zin uit met een trekkersrol in het VVP proces ten gunste van de fiets. VVD, CDA en de lokale partijen stelden zich minder fietsvriendelijk op.

Conclusie
Heel simplistisch geeft de in de matrix aangegeven aantallen ook de aandacht voor de fiets weer. Belangrijker is echter de inhoudelijke kant. Aandacht is er voor de genoemde items. In hoeverre er echt beleidmatig mee gewerkt gaat worden is afwachten. De fietsersbond moet uit ervaring constateren dat door een huidige opstelling / opsomming er bij dilemma’s niet echt voor het milieu / fietsbelang wordt gekozen. Ook vinden we in de programma’s weinig rechtstreekse verbanden met de uiteindelijke doelstelling van het stimuleren van de fietsmobiliteit . Het meest optimistisch zijn we over het programma’s van Groen Links en D’66. Wij roepen hen op het voortouw te nemen voor o.a. de gewenste snelfietsroutes richting Bunschoten en Soest. We zullen in de komende jaren de partijen kritisch blijven volgen.

donderdag 31 oktober 2013

Fietsverlichtings campagne

De Fietsersbond zet de eerste Crashmob in Nederland in voor de fietsverlichtingscampagne ‘Ik Wil je Zien’. De geënsceneerde videoclip over verkeersveiligheid is afgelopen weekend opgenomen in de binnenstad van Amsterdam en verraste  verkeersdeelnemers die nietsvermoedend op weg naar huis waren om weekend te vieren. Zij werden onverwacht onderdeel van een (in scene gezet) bijna-ongeluk dat uitmondde in een  dansspektakel op de trendy tunes van de campagnetrack ‘Ik Wil Je Zien’.
Kopieer onderstaande link om de videoclip te bekijken.

www.youtube.com/watch?v=nq1fFVonUGw

maandag 19 augustus 2013

Korting voor leden fietsersbond

Wist U, dat U in Amersfoort als lid van de Fietsersbond bij;
-Rijwielhandel van Hoeijen, Krommestraat 59
-Bikeshop Amersfoort, Leusderweg 92
-Euro Bike De Fietsspecialist, Rietzangerstraat 2
een korting tot wel 10% ontvangt bij aankoop van diverse artikelen.
Waarom doen deze winkels dat??
Doel van de Fietsersbond is kort gezegd het verkeer 'fietsveilig' en 'fietsvriendelijk' te maken. Fietsveilig mag voor zich spreken, fietsvriendelijk betekent dat het verkeer zó is ingericht dat het fietsen aanmoedigt: van de aanleg goede fietspaden, veilige en snelle oversteek etc.
 Deze winkels staan volledig achter de doelstelling en willen U als (financieel) ondersteuner, daarvoor belonen met de genoemde korting.

Is dit niet een mooie win-win situatie!!

maandag 17 juni 2013

15 juni 2013: Het viaduct in de Dorresteinseweg onder de A28 is na een afsluiting van ca. 15 maanden eindelijk weer opengesteld voor fietsers. Een hoop scholieren zullen hier blij mee zijn.
Het Ecoduct bij Den Dolder is sinds kort ook opengesteld voor fietsers en wandelaars.

woensdag 28 november 2012